Press, 2016

Ålandstidningen, 23 mars 2016: http://www.alandstidningen.ax/nyheter/forser-finkrogarna-alandskt


Ålandstidningen, 22 mars 2016: http://www.alandstidningen.ax/nyheter/alands-storsta-producent


Foton för mediapublicering

Foto: Hanna Häggblom

Foto: Hanna Häggblom

Foto: Emil Häggblom

Skärgårdslamm Ab:s logotyp


                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © Skärgårdslamm Ab 2016 | Adress: Elverksgatan 10, AX-22100 Mariehamn, Finland