(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Lammfakta

Förr fanns fåren på varje gård. Landsbygdsfamiljerna hade inte tillgång till butiker som idag, och utnyttjade hela djuret till fullo; tackorna mjölkades, skinnen behandlades och ullen kardades, spanns, vävdes och stickades.

Fåret är ett av människans äldsta husdjur. Redan för 11 000 år sedan bedrevs fårskötsel. Numera betraktas köttet som den viktigaste produkten från fåren, och förädlingsindustrin uteblir allt mer.


Lamning

Tackorna lammar första gången näull är de är c:a 1 år gamla. De är dräktiga i fem månader och lammar vanligen under vintern eller våren. Kullarna består vanligtvis av två lamm, men det är inte helt ovanligt att en tacka kan få upp till fyra lamm. Vid ekologisk produktion stannar lammen hos sina mammor i minst två månader, och slaktas ungefär när de är fem månader gamla. Vid fem månaders ålder betraktas köttet vara som möras; samtidigt som te.x. gotlandsfårets päls anses vara som bäst vid denna ålder.

Får är, i likhet med kor, så kallade idisslare, och har ungefär samma foderhållning.

Ofta korsar man flera raser för att kunna få ut större lammkullar. Lantbrukaren brukar vanligtvis vara närvarande när en av hens tackor ska lamma, för att överskåda lamningen och assistera om någonting går fel. De första två månaderna, åtminstone, går lammen med sin fårmamma och efter det börjar de avvänjas från mjölken över till foder; vanligen när betesperioden börjar. Även om Åland har goda betesängar behöver ofta betet kompletteras med så kallat kraftfoder. Ett gott bete är A och O för lammens tillväxt, och ofta kommer kompletteringen av kraftfoder in under slutet av sommaren eller i början av våren. Ekologiska lantbrukare har större krav gällande kraftfoder till sina djur, och ger ofta en mindre procentandel i jämförelse med kommersiella bönder.


Marknadsföring och konsumtion av lammkött – en delikatess!

Vanligtvis väger ett lamm som säljs till slakt över 30 kg - ungefär 45 % av kroppen klassas sedan som slaktkropp. Lammen slaktas vanligen innan de blir 6 månader för att få ut den perfekta mörheten och fettsammansättningen. Lammköttet betraktas som en delikatess av många och uppskattas av (nästan) alla som smakar. Lammkött kan tillagas genom rökning, grillning, stekning och mycket mer. Det kan även förädlas till te.x. lammkorv.

För att ha en stadig tillgång på lammköttet kan det ibland frysas och disponeras ut till konsumenterna över hela året, men vi på Skärgårdslamm Ab vill helst att lammen slaktas över hela året för att ge en kontinuerlig leverans av färskt lammkött.


Foto: Emil Häggblom

Lammfakta

z


Färskt lammkött? Året runt? Snart verklighet på Åland?

Bild från Hemköp i Vagnhärad.


                                                                                                                                                                                                                    

Copyright © Skärgårdslamm Ab 2016 | Adress: Elverksgatan 10, AX-22100 Mariehamn, Finland